IN ẢNH LOGO LÊN CỐC IN BIỂU TRƯNG PHA LÊIN ẢNH LOGO LÊN HUY HIỆU, MÓC KHÓA, BẢNG TÊN NHÂN VIÊN