Mẫu nền trang trí tại Google Driver hoặc http://www.mediafire.com/file/3wosobtziuvo546/MAU+NEN+TRANG+TRI.rar
Font full 
CHAN KINH TANG
Mẫu chân kính tặng  TẢI FILE TIF
Mẫu cốc sinh nhật  TẢI FILE TIF
Mẫu cốc lớp   TẢI FILE TIF
Mẫu hiệu ứng  TẢI FILE TIF
Mẫu hợp đồng in quà tặng igvn TẢI HỢP ĐỒNG
Mẫu báo giá in quà tặng igvn TẢI BÁO GIÁ 
Mẫu giấy giới thiệu igvn TẢI GIẤY GIỚI THIỆU 
*****
Backdrop
http://www.mediafire.com/file/pn2zebdwesdd5hr/backdrop-psg_v12.cdr