IN ẢNH LOGO LÊN CỐC IN BIỂU TRƯNG PHA LÊ

IN ẢNH LOGO LÊN HUY HIỆU, MÓC KHÓA, BẢNG TÊN NHÂN VIÊN